<--Previous  Up  Next-->

patagonia16.1 copy

Arrival of Southern Pacific freight, Patagonia AZ, taken summer 1957. Ektachrome film